MEET THE TEAM

Anton
Kryuchkov

Managing partner

Natalya
Bolotova

Partner

Anton
Kuzmin

Partner

Artyom
Ustinov

Senior lawyer

Alyona
Vershinina

Senior lawyer

Anna
Spadobaeva

Lawyer

Sergey
Skladnyuk

Lawyer

Kseniya
Kolmakova

Assistant manager

Anastasia
Antropova

Senior lawyer

Julia
Sereda

Junior lawyer

Natalia
Keremetskaya

Lawyer